ताजा खबर

कृष्ण सिंह नायक

मेयर
९७४९५३६९२६

कुमारी राधा ओझा

उप-मेयर
९८४८७८१६६८

स्थानीय निर्वाचन २०७४ को परिणाम
वडा उम्मेदवारका नाम पद लिंग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र प्राप्त मत परिणाम
कृष्ण सिंह नायेक प्रमुख पुरुष ६४ नेपाली काँग्रेस २३४४ विजयी
भीम बहादुर चन्द प्रमुख पुरुष ४० नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०६८ -
जगदीश सिंह नायक प्रमुख पुरुष ३८ नेकपा (एमाले) १९६४ -
सुरेन्द्र वहादुर चन्द प्रमुख पुरुष ४२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६३८ -
भुवन देव भट्ट प्रमुख पुरुष ४५ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल १५४ -
कुमारी राधा ओझा उपप्रमुख महिला ३० नेपाली काँग्रेस २१५२ विजयी
मानमती कुमारी भट्ट उपप्रमुख महिला २९ नेकपा (एमाले) २०१८ -
केतु चन्द उपप्रमुख महिला २९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १९७५ -
चन्द्रकला कुमारी साउद उपप्रमुख महिला २७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ८२३ -
सुरत सिह नेगी वडा अध्यक्ष पुरुष ३७ नेपाली काँग्रेस ६४२ विजयी
शरद सिंह नेगी वडा अध्यक्ष पुरुष ३२ नेकपा (एमाले) २७१ -
तारा विष्ट वडा अध्यक्ष महिला २६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २७१ -
लछी सिह नेगी वडा अध्यक्ष पुरुष ५० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ३२ -
द्रोपती चन्द महिला सदस्य महिला ५४ नेपाली काँग्रेस ४९२ विजयी
कस्तुरी कुमारी देवी महिला सदस्य महिला ४६ नेकपा (एमाले) ३४३ -
तुलसी नायक महिला सदस्य महिला ३३ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३१४ -
सुलोचना नेगी महिला सदस्य महिला ३८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ४८ -
द्रोपती पार्की (दयाल) दलित महिला सदस्य महिला २४ नेपाली काँग्रेस ५१५ विजयी
कस्तुरी् दयाल दलित महिला सदस्य महिला ३४ नेकपा (एमाले) ३१५ -
पार्वती लोहार दलित महिला सदस्य महिला ४९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३१० -
रेश्मा दमाई दलित महिला सदस्य महिला ३४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ४५ -
चिन्ता सिह बिष्ट सदस्य पुरुष ६२ नेपाली काँग्रेस ५२० विजयी
शंकर सिंह नायक सदस्य पुरुष ५३ नेपाली काँग्रेस ५१५ विजयी
रुकुवा सिह दयाल सदस्य पुरुष ५७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३११ -
गणेश सिंह विष्ट सदस्य पुरुष ४५ नेकपा (एमाले) २९८ -
धरम सिंह दयाल सदस्य पुरुष २९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २९३ -
हरि सिंह नायक सदस्य पुरुष ५४ नेकपा (एमाले) २९० -
प्रकाश सिह नायक सदस्य पुरुष ३२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६७ -
जगत सिंह नेगी सदस्य पुरुष ६४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५४ -
महेन्द्र बहादुर चन्द वडा अध्यक्ष पुरुष ४२ नेकपा (एमाले) ३०७ विजयी
भान बहादुर चन्द वडा अध्यक्ष पुरुष ५७ नेपाली काँग्रेस २९४ -
देव बहादुर चन्द वडा अध्यक्ष पुरुष ४२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २४० -
डम्वर दत्त पाण्डेय वडा अध्यक्ष पुरुष ५१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १९६ -
बिबेकानन्द पाण्डेय वडा अध्यक्ष पुरुष ३३ स्वतन्त्र १२० -
गंगा चन्द(ठकुरानी) महिला सदस्य महिला ५१ नेकपा (एमाले) ३३२ विजयी
गिता जोशी महिला सदस्य महिला ३९ नेपाली काँग्रेस २९२ -
गौरी लुहार महिला सदस्य महिला ३९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २२२ -
मन्जु पाल चन्द महिला सदस्य महिला २८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १९५ -
मीना लोहार दलित महिला सदस्य महिला ३५ नेकपा (एमाले) ३९२ विजयी
पशुपती लोहार दलित महिला सदस्य महिला ४९ नेपाली काँग्रेस २६८ -
नन्दा ओड दलित महिला सदस्य महिला ४५ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २१४ -
डम्वरी ओड दलित महिला सदस्य महिला ३२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १५७ -
महादेव भट्ट सदस्य पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) ३४३ विजयी
भवानी दत्त भट्ट सदस्य पुरुष ७३ नेकपा (एमाले) ३२८ विजयी
लक्षमी दत्त भट्ट सदस्य पुरुष ५५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २९० -
केशव दत्त भट्ट सदस्य पुरुष ५५ नेपाली काँग्रेस २६३ -
लछि राम ओड सदस्य पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस २४६ -
पारभती चन्द(ठकुरानी) सदस्य महिला ५२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०८ -
गौरी वहादुर चन्द सदस्य पुरुष ३८ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०२ -
विर दमाई सदस्य पुरुष ४० नेकपा (माओवादी केन्द्र) १९२ -
रघुविर सिंह भाट वडा अध्यक्ष पुरुष ६० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २२८ विजयी
धन वहादुर चन्द वडा अध्यक्ष पुरुष ३९ नेकपा (एमाले) २१३ -
गगन सिह भाट वडा अध्यक्ष पुरुष ३५ नेपाली काँग्रेस १८३ -
सुरेन्द्र वहादुर चन्द वडा अध्यक्ष पुरुष ३८ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २५ -
कलावती चन्द महिला सदस्य महिला ४१ नेकपा (एमाले) २३० विजयी
राधिका चन्द महिला सदस्य महिला ३१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १९० -
उर्मिला चन्द महिला सदस्य महिला ३९ नेपाली काँग्रेस १८२ -
धाना चन्द महिला सदस्य महिला ४३ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३५ -
काला पार्की दलित महिला सदस्य महिला ४९ नेकपा (एमाले) २३० विजयी
वेलु लुहार दलित महिला सदस्य महिला ४३ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १८६ -
पार्वती कामी दलित महिला सदस्य महिला ४५ नेपाली काँग्रेस १८३ -
पारवती सेरला दलित महिला सदस्य महिला ३१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३४ -
राम सिंह भाट सदस्य पुरुष ६० नेकपा (एमाले) २८१ विजयी
जै चन्द सदस्य पुरुष ६० नेकपा (एमाले) २६९ विजयी
ललित बहादुर चन्द सदस्य पुरुष ४८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १८१ -
राम सिंह भाट सदस्य पुरुष ५३ नेपाली काँग्रेस १६४ -
गजेन्द बहादुर चन्द सदस्य पुरुष ३२ नेपाली काँग्रेस १५३ -
हर्क बहादुर चन्द सदस्य पुरुष ६२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १५२ -
राम सिह भाट सदस्य पुरुष ४६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४६ -
सुन्दर बहादुर चन्द सदस्य पुरुष ५६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३७ -
हर्क वहादुर चन्द वडा अध्यक्ष पुरुष ४० नेकपा (माओवादी केन्द्र) १९८ विजयी
तारा चन्द वडा अध्यक्ष पुरुष ३७ नेपाली काँग्रेस १८८ -
रमेश वहादुर चन्द वडा अध्यक्ष पुरुष ३४ नेकपा (एमाले) ६८ -
मान बहादुर चन्द वडा अध्यक्ष पुरुष ६६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
पार्वती देवी चन्द महिला सदस्य महिला ३६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८५ विजयी
मन्जु देवी चन्द महिला सदस्य महिला ३४ नेपाली काँग्रेस १६० -
जानकी देवी भण्डारी महिला सदस्य महिला ४२ नेकपा (एमाले) ९३ -
दुरा देवी चन्द महिला सदस्य महिला ३६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
लिला देवी लुहार दलित महिला सदस्य महिला ४१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८३ विजयी
राधा देवी औजी दलित महिला सदस्य महिला ३१ नेपाली काँग्रेस १७६ -
गंगा द‍ेवी औजी दलित महिला सदस्य महिला २८ नेकपा (एमाले) ७३ -
जीत वहादुर चन्द सदस्य पुरुष ३४ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २१४ विजयी
गोरख बहादुर चन्द सदस्य पुरुष ४६ नेपाली काँग्रेस १७७ विजयी
शंकर सिंह भाट सदस्य पुरुष ३९ नेपाली काँग्रेस १७५ -
अर्जुन चन्द सदस्य पुरुष ४६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १७४ -
चंचल सिंह भाट सदस्य पुरुष ५२ नेकपा (एमाले) ८४ -
मान बहादुर चन्द सदस्य पुरुष ५४ नेकपा (एमाले) ४६ -
भकत सिंह भण्डारी सदस्य पुरुष ४५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
बलभद्र दयाल वडा अध्यक्ष पुरुष ३१ नेकपा (एमाले) २३१ विजयी
बिर सिंह पुजारा वडा अध्यक्ष पुरुष ४० नेकपा (माओवादी केन्द्र) २१८ -
राम दत्त जोशी वडा अध्यक्ष पुरुष ५८ नेपाली काँग्रेस १४१ -
दीपक सिंह साउद वडा अध्यक्ष पुरुष ३० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १२२ -
चाँदनी राना महिला सदस्य महिला २२ नेकपा (एमाले) २३० विजयी
हिरा देवी जोशी महिला सदस्य महिला ५७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८४ -
पार्वती जोशी महिला सदस्य महिला ५३ नेपाली काँग्रेस १४१ -
कस्तुरा चन्द महिला सदस्य महिला ४४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११० -
राजु सार्की दलित महिला सदस्य महिला ३५ नेकपा (एमाले) २२१ विजयी
मधु औजेनी दलित महिला सदस्य महिला ६६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८६ -
मधना दमाई दलित महिला सदस्य महिला २७ नेपाली काँग्रेस १४९ -
द्रोपती भूल दलित महिला सदस्य महिला २४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९६ -
केशव दत्त जोशी सदस्य पुरुष ५५ नेकपा (एमाले) २५६ विजयी
उध्दव बहादुर चन्द सदस्य पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) २३५ विजयी
केशव राज जोशी सदस्य पुरुष २७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १९५ -
गोरख सिह साउद सदस्य पुरुष ५२ नेपाली काँग्रेस १५४ -
धौले भूल सदस्य पुरुष ४२ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १५२ -
उद्धव बहादुर चन्द सदस्य पुरुष ५१ नेपाली काँग्रेस १४३ -
विष्णु दत्त जोशी सदस्य पुरुष ६७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १०० -
भरत सिह पुजारा सदस्य पुरुष ४९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९० -
प्रमानन्द भट्ट वडा अध्यक्ष पुरुष ५० नेपाली काँग्रेस २०१ विजयी
जय दत्त भट्ट वडा अध्यक्ष पुरुष ४९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८५ -
देव दत्त भट्ट वडा अध्यक्ष पुरुष ४० नेकपा (एमाले) १४० -
हजारी ओझा वडा अध्यक्ष पुरुष ४३ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५० -
रमा भट्ट महिला सदस्य महिला ३० नेपाली काँग्रेस १९५ विजयी
लक्ष्मी ओझा महिला सदस्य महिला ४१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १९० -
बेसरी देवी भट्ट महिला सदस्य महिला ७१ नेकपा (एमाले) १३२ -
मानमती ओझा महिला सदस्य महिला ५१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ३४ -
सुनी देवी पोखरेल दलित महिला सदस्य महिला ४१ नेपाली काँग्रेस १९६ विजयी
जानकी दमाई दलित महिला सदस्य महिला ३५ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८१ -
सरु देवी लोहार दलित महिला सदस्य महिला ५८ नेकपा (एमाले) १४७ -
कृष्ण दत्त ओझा सदस्य पुरुष ६२ नेपाली काँग्रेस २०१ विजयी
लक्ष्मण दत्त भट्ट सदस्य पुरुष ५६ नेकपा (एमाले) १८० विजयी
कृष्ण लोहार सदस्य पुरुष ५० नेपाली काँग्रेस १७९ -
तारा दत्त भट्ट सदस्य पुरुष ३१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १७४ -
सुके लोहार सदस्य पुरुष ५७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १६५ -
कृष्ण लोहार सदस्य पुरुष ६३ नेकपा (एमाले) १२८ -
लक्ष्मा भट्ट सदस्य महिला ३८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ४३ -
राजेन्द्र सिह कार्की वडा अध्यक्ष पुरुष ३७ नेपाली काँग्रेस ३७७ विजयी
अमर सिह भाट वडा अध्यक्ष पुरुष ३६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २८१ -
राज बहादुर चन्द वडा अध्यक्ष पुरुष ४१ नेकपा (एमाले) २७४ -
देव दत्त अवस्थी वडा अध्यक्ष पुरुष ३७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ८६ -
निर्मला चन्द महिला सदस्य महिला २३ नेपाली काँग्रेस ४०१ विजयी
निर्मला ओझा महिला सदस्य महिला ३७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २७१ -
हरु देवी ओझा महिला सदस्य महिला ४० नेकपा (एमाले) २३४ -
लक्ष्मी कुमारी चन्द महिला सदस्य महिला २२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ७६ -
सिता राना दलित महिला सदस्य महिला ४४ नेपाली काँग्रेस ४०३ विजयी
उषा नेपाली दलित महिला सदस्य महिला ४६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २९५ -
कलावती औजी दलित महिला सदस्य महिला ५९ नेकपा (एमाले) २३३ -
जय देव भट्ट सदस्य पुरुष ५४ नेपाली काँग्रेस ३८८ विजयी
पदम राज ओझा सदस्य पुरुष ५३ नेपाली काँग्रेस ३२९ विजयी
अर्जुन दत्त भट्ट सदस्य पुरुष ५८ नेकपा (एमाले) ३०१ -
बहादुर सिह रावत सदस्य पुरुष ४९ नेकपा (एमाले) २५२ -
नारायण राम पार्की सदस्य पुरुष ३३ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २२८ -
रमेश दत्त ओझा सदस्य पुरुष ४९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०७ -
मोहन सिह भाट सदस्य पुरुष ४७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १९४ -
पदम सिह ठगुन्ना वडा अध्यक्ष पुरुष ४४ नेपाली काँग्रेस ३२६ विजयी
रुकुवा लोहार वडा अध्यक्ष पुरुष ४९ नेकपा (एमाले) ३०२ -
चक्र सिंह सुतार वडा अध्यक्ष पुरुष ४० नेकपा (माओवादी केन्द्र) २४ -
कर्ण सिंह विष्ट वडा अध्यक्ष पुरुष ५४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
हरु जोशी महिला सदस्य महिला ३५ नेपाली काँग्रेस ३२२ विजयी
बसन्ती विष्ट महिला सदस्य महिला ३६ नेकपा (एमाले) २९१ -
अमृता विष्ट महिला सदस्य महिला २३ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २८ -
कविता दमाइ महिला सदस्य महिला ३० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २१ -
मनहरी लुहार दलित महिला सदस्य महिला २९ नेपाली काँग्रेस ३२४ विजयी
वसन्ती देवी लुहार दलित महिला सदस्य महिला ३५ नेकपा (एमाले) २८६ -
कलापती देवी लुहार दलित महिला सदस्य महिला ३२ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २६ -
कमला दमाई दलित महिला सदस्य महिला २९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २२ -
प्रेम सिह बिष्ट सदस्य पुरुष ५७ नेपाली काँग्रेस ३४२ विजयी
गणेश दत्त जोशी सदस्य पुरुष ३१ नेपाली काँग्रेस ३३६ विजयी
गोरख सिंह विष्ट सदस्य पुरुष २४ नेकपा (एमाले) २४५ -
गगन सिंह ठगुन्ना सदस्य पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) २३८ -
राम सिह विष्ट सदस्य पुरुष ४० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ७८ -
नैनी राम लुहार सदस्य पुरुष ७१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २७ -
कलि सिंह विष्ट सदस्य पुरुष ५५ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २६ -
गोकर्ण राम दमाई सदस्य पुरुष २७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २२ -
नारद दत्त भट्ट वडा अध्यक्ष पुरुष ४० नेकपा (माओवादी केन्द्र) २८७ विजयी
त्रिलोक बहादुर चन्द वडा अध्यक्ष पुरुष ५३ नेकपा (एमाले) २१३ -
जय दत्त भट्ट वडा अध्यक्ष पुरुष ५५ नेपाली काँग्रेस १७१ -
द्रौपती भट्ट महिला सदस्य महिला ४५ नेपाली काँग्रेस ३३३ विजयी
मन्जु चन्द महिला सदस्य महिला ३२ नेकपा (एमाले) २३१ -
पानु दमाई दलित महिला सदस्य महिला ४६ नेपाली काँग्रेस ३११ विजयी
सुनिता लोहार दलित महिला सदस्य महिला ४३ नेकपा (एमाले) २५५ -
भीम दत्त भट्ट सदस्य पुरुष ३७ नेकपा (एमाले) ३५० विजयी
लोकमणी भट्ट सदस्य पुरुष ४१ नेपाली काँग्रेस २९२ विजयी
शंकर दत्त भट्ट सदस्य पुरुष ४८ नेपाली काँग्रेस २८४ -
चेत राम नेपाली सदस्य पुरुष ३६ नेकपा (एमाले) २२९ -

साभार : निर्वाचन आयोग

नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको मेलौली नगरपालिका बैतडी जिल्लामा अबस्थित १० स्थानिय तह मध्ये एक हो । बैतडी जिल्लाको साबिकका मेलौली, सलेना, दुर्गास्थान, रोडीदेवल, महारुद्र र विशालपुरलाई मिलाएर बर्तमान मेलौली नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । मेलौली नगरपालिकामा कूल ९ वडा रहेका छन् । ११९.४३ वर्ग कि.मि.को क्षेत्रफलमा फैलिएको मेलौली नगरपालिकाको भु–आकृतिक स्वरुप करिब मध्य पहाडी ...... पूरा पढ्नुहोस्

साविक भएका गाविस र वडा विभाजन तालिका
क्षेत्रफल ११९.४३ वर्ग कि. मी.
पुरूष साक्षरता दर ८१.१ %
महिला साक्षरता दर ४९.७ %
# वडा साविक गाविस सा.वडा नं. परिवार संख्या पुरूष महिला जनसंख्या
- मेलौली नगरपालिका 3947 10434 12111 22545
- 1 मेलौली 3_9 636 1703 1966 3669
- 2 सलेना 1_5 611 1612 1951 3563
- 2 दुर्गास्थान 1_3
- 3 सलेना 6_9 391 1060 1195 2255
- 3 दुर्गास्थान 8,9
- 4 रोडीदेवल 4_7 294 608 770 1378
- 5 महारुद्र 1_5 391 1064 1277 2341
- 6 महारुद्र 6_9 321 807 932 1739
- 7 शिवनाथ 6_9 604 1573 1853 3426
- 7 मेलौली 1,2
- 8 विशालपुर 3_6 342 989 1051 2040
- 9 विशालपुर 1,2,7_9 357 1018 1116 2134

साभार : सङ्घीय मामिला थता सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ,गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका २०७४

वित्तीय संस्था


शैक्षिक संस्था


सुरक्षा निकाय


स्वास्थ्य संस्था