ताजा खबर

क्या.डम बहादुर गर्बुजा पुन

मेयर
9856023055

केशमाया मगर

उप-मेयर
9857683812

स्थानीय निर्वाचन २०७४ को परिणाम
वडा उम्मेदवारका नाम पद लिंग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र प्राप्त मत परिणाम
डम बहादुर गर्वुजा पुन अध्यक्ष पुरुष ६० नेपाली काँग्रेस ३३२० विजयी
नारायण पुन अध्यक्ष पुरुष ४१ नेकपा (एमाले) ३१२७ -
कुल विर राम्जाली अध्यक्ष पुरुष ५५ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २८५ -
केशमाया मगर उपाध्यक्ष महिला ३४ नेपाली काँग्रेस ३२४५ विजयी
दुर्गादेवी पाइजा घिमिरे उपाध्यक्ष महिला ४७ नेकपा (एमाले) ३१८६ -
दिलिप कुमार गर्बुजा वडा अध्यक्ष पुरुष ३४ नेकपा (एमाले) ३४१ विजयी
कमल पुन वडा अध्यक्ष पुरुष ३६ नेपाली काँग्रेस २०३ -
वो माया गर्बुजा महिला सदस्य महिला ४४ नेकपा (एमाले) ३३१ विजयी
चक माया पुर्जा महिला सदस्य महिला ४४ नेपाली काँग्रेस २०१ -
शोभा बि.क. दलित महिला सदस्य महिला ३४ नेकपा (एमाले) ३४० विजयी
फुल माया दर्जी दलित महिला सदस्य महिला ५६ नेपाली काँग्रेस २०२ -
कुल प्रसाद पुर्जा सदस्य पुरुष ४१ नेकपा (एमाले) ३४७ विजयी
अमृत गर्बुजा सदस्य पुरुष २८ नेकपा (एमाले) ३४३ विजयी
पदम बहादुर पुर्जा सदस्य पुरुष ६१ नेपाली काँग्रेस १९९ -
रुप बहादुर पुन सदस्य पुरुष ३१ नेपाली काँग्रेस १९८ -
ओमप्रसाद फगामी वडा अध्यक्ष पुरुष ४२ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २१३ विजयी
आत्मा तुलाचन वडा अध्यक्ष पुरुष ४८ नेपाली काँग्रेस १०९ -
याम बहादुर फगामी वडा अध्यक्ष पुरुष ५६ नेकपा (एमाले) ७५ -
टेक माया पुन तिलिजा महिला सदस्य महिला ३१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०५ विजयी
विना कुमारी ज्वारचन महिला सदस्य महिला ४६ नेपाली काँग्रेस १०३ -
सुनमाया सेरवुजा महिला सदस्य महिला ४३ नेकपा (एमाले) ८७ -
विष्णु कुमारी दमै दलित महिला सदस्य महिला ३९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २१७ विजयी
मेनुका पाण्डे दलित महिला सदस्य महिला ३५ नेपाली काँग्रेस ९३ -
भिममाया कामी दलित महिला सदस्य महिला ४५ नेकपा (एमाले) ८५ -
बुद्धी बहादुर पुन सदस्य पुरुष ४४ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०३ विजयी
विर बहादुर पौडेल सदस्य पुरुष ३५ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १९९ विजयी
अनिल हिराचन सदस्य पुरुष ५४ नेपाली काँग्रेस १०९ -
रबिन शेरचन सदस्य पुरुष २६ नेपाली काँग्रेस ९७ -
श्याम बहादुर राना मगर सदस्य पुरुष ४४ नेकपा (एमाले) ९३ -
बुद्धिमान गर्बुजा सदस्य पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) ८१ -
नरसिंहबहादुर पुर्जा वडा अध्यक्ष पुरुष ६३ नेकपा (एमाले) ५०७ विजयी
बेलबहादुर पुन मगर वडा अध्यक्ष पुरुष ६७ नेपाली काँग्रेस ४४६ -
योमाया पाईजा महिला सदस्य महिला ४७ नेकपा (एमाले) ५१२ विजयी
कृष्ण कुमारी दर्जी नेपाली महिला सदस्य महिला ४१ नेपाली काँग्रेस ४२९ -
गंगा वि.क. दलित महिला सदस्य महिला ४१ नेकपा (एमाले) ५०७ विजयी
भिममाया वि.क. दलित महिला सदस्य महिला २९ नेपाली काँग्रेस ४३३ -
स‌ंगिता सार्कि वि.क दलित महिला सदस्य महिला ३० नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३६ -
कृण्ण बहादुर पुर्जा सदस्य पुरुष ५४ नेकपा (एमाले) ५०० विजयी
हस्त बहादुर पुन सदस्य पुरुष ३५ नेकपा (एमाले) ४९९ विजयी
कृष्ण बहादुर बुढाथोकी पुन सदस्य पुरुष ५४ नेपाली काँग्रेस ४३५ -
कृष्ण बहादुर बसेल सदस्य पुरुष ३२ नेपाली काँग्रेस ४३२ -
थम बहादुर वि.क सदस्य पुरुष ३५ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३७ -
चन्द्र प्रसाद फगामी वडा अध्यक्ष पुरुष ६१ नेपाली काँग्रेस ५८६ विजयी
रुमलाल पुन वडा अध्यक्ष पुरुष ४६ नेकपा (एमाले) २८६ -
पवित्रा खड्का क्षेत्री महिला सदस्य महिला ३९ नेपाली काँग्रेस ५७३ विजयी
झकमति तिलिजा महिला सदस्य महिला ५० नेकपा (एमाले) २८३ -
सुकमाया विश्‍वकर्मा दलित महिला सदस्य महिला ३७ नेपाली काँग्रेस ५५५ विजयी
हरि माया बिश्वकर्मा दलित महिला सदस्य महिला ३८ नेकपा (एमाले) २९१ -
रुद्रराज तिलिजा सदस्य पुरुष ३९ नेपाली काँग्रेस ५५० विजयी
मेक बहादुर गर्वुजा पुन सदस्य पुरुष ४३ नेपाली काँग्रेस ५२६ विजयी
बुद्धि बहादुर पुर्जा सदस्य पुरुष ३३ नेकपा (एमाले) २७७ -
तेज बहादुर गुरुङ सदस्य पुरुष ४७ नेकपा (एमाले) २७३ -
नन्द बहादुर तिलिजा सदस्य पुरुष ५५ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ६८ -
दिनेश कुमार पुन वडा अध्यक्ष पुरुष ६८ नेपाली काँग्रेस ५७६ विजयी
भीम बहादुर पुन मगर वडा अध्यक्ष पुरुष ६६ नेकपा (एमाले) ४६४ -
बाग बिर पाईजा वडा अध्यक्ष पुरुष ६७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १०९ -
दिर्जु रन्तिजा महिला सदस्य महिला ५४ नेपाली काँग्रेस ६३७ विजयी
भीम माया पुर्जा महिला सदस्य महिला ४६ नेकपा (एमाले) ४९६ -
राम सुवा नेपाली दलित महिला सदस्य महिला ४८ नेपाली काँग्रेस ६३४ विजयी
कमला दमाई दलित महिला सदस्य महिला ४० नेकपा (एमाले) ५१६ -
राजेश तिलिजा पुन सदस्य पुरुष ३४ नेपाली काँग्रेस ६४५ विजयी
धन वहादुर पाईजा पुन सदस्य पुरुष ३६ नेपाली काँग्रेस ६३३ विजयी
प्रदीप तिलीजा सदस्य पुरुष २६ नेकपा (एमाले) ५०० -
भवान बहादुर पुर्जा सदस्य पुरुष ४३ नेकपा (एमाले) ४६५ -
कृष्ण प्रसाद बरुवाल वडा अध्यक्ष पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस ७०५ विजयी
गोकुल बहादुर बरुवाल वडा अध्यक्ष पुरुष ६२ नेकपा (एमाले) ५३७ -
चेत कुमारी खड्का महिला सदस्य महिला ६० नेकपा (एमाले) ६२० विजयी
प्रगती वुदुजा पुन महिला सदस्य महिला २८ नेपाली काँग्रेस ६०१ -
नानी माया बरुवाल महिला सदस्य महिला ३५ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २७ -
पशुपति बुढाथोकी दलित महिला सदस्य महिला २८ नेपाली काँग्रेस ६२२ विजयी
मिठु वि.क दलित महिला सदस्य महिला ४१ नेकपा (एमाले) ६०० -
राम बहादुर खड्का सदस्य पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस ६५७ विजयी
रविन्द्र गर्बुजा पुन सदस्य पुरुष ६६ नेपाली काँग्रेस ६१० विजयी
खड्ग गिरी सदस्य पुरुष ४६ नेकपा (एमाले) ६०२ -
याम बहादुर खड्का सदस्य पुरुष ४४ नेकपा (एमाले) ५७२ -
याम बहादुर बरुवाल सदस्य पुरुष ६२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २६ -
गम बहादुर फगामी पुन वडा अध्यक्ष पुरुष ४४ नेपाली काँग्रेस ३५९ विजयी
चन्द्र बहादुर पुन वडा अध्यक्ष पुरुष ५२ नेकपा (एमाले) ३४४ -
मायादेवी पुन महिला सदस्य महिला ४० नेपाली काँग्रेस ३५१ विजयी
गौ माया गर्वुजा महिला सदस्य महिला ४४ नेकपा (एमाले) २८६ -
गोबिसा पुर्जा महिला सदस्य महिला ३८ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५७ -
टिका घताने दलित महिला सदस्य महिला ३५ नेपाली काँग्रेस ३५८ विजयी
माया पौडेल दलित महिला सदस्य महिला ३१ नेकपा (एमाले) ३१८ -
हर्क बहादुर पुर्जा पुन सदस्य पुरुष ६२ नेकपा (एमाले) ३६३ विजयी
टिका राम पुन सदस्य पुरुष ४५ नेपाली काँग्रेस ३६१ विजयी
डिल प्रसाद फगामी सदस्य पुरुष ४४ नेकपा (एमाले) ३१३ -
तुल बहादुर गर्वुजा सदस्य पुरुष ४२ नेपाली काँग्रेस ३१२ -
खम बहादुर गर्बुजा पुन वडा अध्यक्ष पुरुष ४७ नेकपा (एमाले) ४३२ विजयी
लक्ष्मण पुन गर्बुजा वडा अध्यक्ष पुरुष ३९ नेपाली काँग्रेस ३५० -
देव कुमारी खोरजा महिला सदस्य महिला ४४ नेकपा (एमाले) ४५३ विजयी
गिता पुन महिला सदस्य महिला २९ नेपाली काँग्रेस ३२४ -
एलिना रसाइली वि क दलित महिला सदस्य महिला २३ नेकपा (एमाले) ४३५ विजयी
मन माया वि.क. दलित महिला सदस्य महिला ५४ नेपाली काँग्रेस ३३० -
गेम माया पुन सदस्य महिला ४१ नेकपा (एमाले) ४२१ विजयी
यम बहादुर पुन सदस्य पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) ४२० विजयी
गम बहादुर पुर्जा सदस्य पुरुष ४८ नेपाली काँग्रेस ३२१ -
खड्क बहादुर पुन सदस्य पुरुष ५६ नेपाली काँग्रेस ३१३ -
थमान बहादुर तिलिजा पुन सदस्य पुरुष ५९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४५ -

साभार : निर्वाचन आयोग

म्याग्दी जिल्लाको उत्तरी भेगमा अवस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिका जिल्लाको अन्नपूर्ण हिमालको नामबाट राखिएको हो । यस गाउँपालिकाको संरचना नेपाल सरकार संघीयताको सिद्धान्त अनुसार साविकका दोबा, भूरुङ तातोपानी, दाना, नारच्याङ, सिख, घारा, हिस्तान र राम्चे गाविस मिलेर यो गाउँपालिका बनेको हो । यसको सदरमुकाम अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. ६पोखरेबगरमा अवस्थित छ ।यस ...... पूरा पढ्नुहोस्

साविक भएका गाविस र वडा विभाजन तालिका
क्षेत्रफल ५५६.४१ वर्ग कि. मी.
पुरूष साक्षरता दर ६४.२ %
महिला साक्षरता दर ८१.१ %
# वडा साविक गाविस सा.वडा नं. परिवार संख्या पुरूष महिला जनसंख्या
- अन्नपुर्ण गाउँपालिका 3700 7217 6098 13315
- 1 दोवा 1_9 294 591 472 1,063
- 2 भुरुङ तातोपानी 1_9 216 386 409 795
- 3 दाना 1_9 484 988 885 1,873
- 4 नारच्याङ 1_9 456 868 758 1,626
- 5 शिख 1_9 621 1,169 1,043 2,212
- 6 घार 1_9 677 1,386 1,085 2,471
- 7 हिस्तान 1_9 492 937 738 1,675
- 8 राम्चे 1_9 460 892 708 1,600

साभार : सङ्घीय मामिला थता सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ,गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका २०७४

वित्तीय संस्था


शैक्षिक संस्था


सुरक्षा निकाय


स्वास्थ्य संस्था