ताजा खबर

कान्छा घले

मेयर
९८५६०४९१५९

मेङ्खु गुरुङ(लामा)

उप-मेयर
९८२५१११३८४, ९८४६३२०३३१

स्थानीय निर्वाचन २०७४ को परिणाम
वडा उम्मेदवारका नाम पद लिंग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र प्राप्त मत परिणाम
कान्छा घले अध्यक्ष पुरुष ४४ नेकपा (एमाले) ६२७ विजयी
विनोद गुरुङ अध्यक्ष पुरुष ४६ नेपाली काँग्रेस ४६१ -
याङडुङ गुरुङ अध्यक्ष पुरुष ७३ स्वतन्त्र २८ -
मेङखु गुरुङ (लामा) उपाध्यक्ष महिला ३१ नेकपा (एमाले) ६११ विजयी
छिरिङ ओङमा गुरुङ (घले) उपाध्यक्ष महिला ४५ नेपाली काँग्रेस ५०५ -
भुजुङ गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ५५ नेकपा (एमाले) ८४ विजयी
पेम छिरिङ गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ३६ नेपाली काँग्रेस ७२ -
मिङमर गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष २६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
लन्‍चोम बुटी गुरुङ(घले) महिला सदस्य महिला ३५ नेकपा (एमाले) ८९ विजयी
कमला गुरुङ (घले) महिला सदस्य महिला ३६ नेपाली काँग्रेस ५९ -
छिरिङ गुरुङ सदस्य पुरुष ३१ नेकपा (एमाले) ७५ विजयी
छिरिङ दोर्जे गुरुङ्ग सदस्य पुरुष ३२ नेकपा (एमाले) ६९ विजयी
घ्याल्चेन गुरुङ सदस्य पुरुष २९ नेपाली काँग्रेस ६२ -
पासाङ गुरुङ सदस्य पुरुष ४३ नेपाली काँग्रेस ५६ -
लालु गुरुङ सदस्य पुरुष ४० स्वतन्त्र १६ -
कृष्ण बहादुर वस्नेत वडा अध्यक्ष पुरुष ३९ नेकपा (एमाले) ४८ विजयी
खम्वा गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ४२ नेपाली काँग्रेस ३६ -
टसी अन्जीन लामा महिला सदस्य महिला ४७ नेकपा (एमाले) ४७ विजयी
छो सोङमा गुरुङ महिला सदस्य महिला ५२ नेपाली काँग्रेस ३१ -
कर्म गुरुङ सदस्य पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) ४६ विजयी
पेम्वा डेन्डुल लामा सदस्य पुरुष ५४ नेकपा (एमाले) ४५ विजयी
सानो कान्छा गुरुङ सदस्य पुरुष ४५ नेपाली काँग्रेस ३३ -
धन बहादुर गुरुङ सदस्य पुरुष ३१ नेपाली काँग्रेस -
कृण्ण लामा वडा अध्यक्ष पुरुष ४० स्वतन्त्र -
विमला तामाङ महिला सदस्य महिला २३ स्वतन्त्र -
फूल माया विक दलित महिला सदस्य महिला ३८ नेपाली काँग्रेस -
टसी गुरुङ सदस्य पुरुष ४० स्वतन्त्र -
सोनाम घले सदस्य पुरुष ३३ स्वतन्त्र -
कर्म टसी घले वडा अध्यक्ष पुरुष २५ नेकपा (एमाले) ६५ विजयी
कान्छा गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ५१ नेपाली काँग्रेस २४ -
क्षुङदा गुरुङ महिला सदस्य महिला ४३ नेकपा (एमाले) ६३ विजयी
छिरिङ सम्दे घले महिला सदस्य महिला ४० नेपाली काँग्रेस २८ -
मायाँ वि.क. दलित महिला सदस्य महिला ३१ नेकपा (एमाले) -
कान्छा गुरुङ सदस्य पुरुष ५२ नेकपा (एमाले) ६७ विजयी
विक्रम गुरुङ सदस्य पुरुष ३१ नेकपा (एमाले) ६४ विजयी
राजु गुरुङ सदस्य पुरुष ३९ नेपाली काँग्रेस २५ -
कर्म घले सदस्य पुरुष ३२ नेपाली काँग्रेस २४ -
कर्म छिरीङ गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ५७ नेपाली काँग्रेस १०५ विजयी
सुनाम ताप्के गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ५६ नेकपा (एमाले) ३५ -
कर्म छिरीङ गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ३९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
दिकी ओङमा गुरुङ महिला सदस्य महिला ५४ नेपाली काँग्रेस ८७ विजयी
पेमा डोल्मा शेर्पा महिला सदस्य महिला २९ नेकपा (एमाले) ४५ -
ठेले साङमा गुरुङ महिला सदस्य महिला ३८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
मन कुमारी वि.क. दलित महिला सदस्य महिला ३६ नेपाली काँग्रेस १०० विजयी
शान्ति वि‍.क‍. दलित महिला सदस्य महिला २२ नेकपा (एमाले) ३३ -
कर्मा सम्दे गुरुङ सदस्य पुरुष ४७ नेपाली काँग्रेस ९२ विजयी
ज्याम्जो घले सदस्य पुरुष ३९ नेपाली काँग्रेस ९१ विजयी
कर्म छिरीङ गुरुङ सदस्य पुरुष ७४ नेकपा (एमाले) ३६ -
साम्डु छिरीङ लामा सदस्य पुरुष ५८ नेकपा (एमाले) ३६ -
कर्मा वाङगेल गुरुङ सदस्य पुरुष ३४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
कर्मा छिरिङ घले सदस्य पुरुष ४६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
कर्मा घ्यान्चेन गुरुङ सदस्य पुरुष ६४ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल -
सोनम गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ४६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १०७ विजयी
वाङग्याल घले वडा अध्यक्ष पुरुष ५५ नेपाली काँग्रेस ४९ -
ओङमा घले महिला सदस्य महिला ३७ नेकपा (एमाले) १२२ विजयी
कर्म डोल्मा गुरुङ महिला सदस्य महिला २८ नेपाली काँग्रेस ५८ -
कमला बिश्वकर्मा दलित महिला सदस्य महिला ३९ नेकपा (एमाले) १२० विजयी
छोरङमा वि.क. दलित महिला सदस्य महिला ५० नेपाली काँग्रेस ५६ -
कर्मा गुरुङ सदस्य पुरुष ३८ नेकपा (एमाले) १२३ विजयी
कर्म टसी गुरुङ सदस्य पुरुष २८ नेकपा (एमाले) ११८ विजयी
कर्म दोर्जे गुरुङ सदस्य पुरुष ५५ नेपाली काँग्रेस ५९ -
छिरिङ ओङगेल घले सदस्य पुरुष ४२ नेपाली काँग्रेस ५८ -
भुजुङ गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ५९ नेपाली काँग्रेस -
लम तामाङ महिला सदस्य महिला ४५ नेपाली काँग्रेस -
छेके गुरुङ सदस्य पुरुष ६३ नेपाली काँग्रेस -
गुरक्याप गुरुङ सदस्य पुरुष ३७ नेपाली काँग्रेस -
टसि फुन्जो गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ५९ नेकपा (एमाले) १२९ विजयी
पेमा छिरीङ गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ५८ नेपाली काँग्रेस ८० -
छिउदा गुरुङ महिला सदस्य महिला ४० नेकपा (एमाले) १३३ विजयी
छोमा गुरुङ महिला सदस्य महिला ३४ नेपाली काँग्रेस ७५ -
बृख वहादुर भूजेल सदस्य पुरुष ३९ नेकपा (एमाले) १३२ विजयी
कमल गुरुङ सदस्य पुरुष २८ नेकपा (एमाले) १२२ विजयी
बम बहादुर तामाङ्ग सदस्य पुरुष ४० नेपाली काँग्रेस ८२ -
सेरप गुरुङ सदस्य पुरुष २७ नेपाली काँग्रेस ७१ -
कुङग्याल गुरुङ सदस्य पुरुष ४० नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल -
रिन्जेन धोर्जे गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ४३ स्वतन्त्र -
नोचोङ गुरुङ महिला सदस्य महिला ३९ स्वतन्त्र -
च्योल्पा गुरुङ सदस्य पुरुष २७ स्वतन्त्र -
सोनाम छिरिङ गुरुङ सदस्य पुरुष ३२ स्वतन्त्र -

साभार : निर्वाचन आयोग

नाशोङ हिमालपारिको जिल्ला अति सुन्दर प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पर्यटकीय स्थलको रुपमा चिनिने मनाङ जिल्लामा रहेका ४ गाउँपालिका मध्ये मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकापनि एक हो । समन्द्री सतहदेखि ३५४० मिटरको उचाईमा रहेको मनाङमा यस मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका फैलिएको छ । भौगोलिक रुपमा पूर्वमा चामे र नार्फू गाउँपालिका, पश्चिममा मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्ला, ...... पूरा पढ्नुहोस्

साविक भएका गाविस र वडा विभाजन तालिका
क्षेत्रफल ६९४.६३ वर्ग कि. मी.
पुरूष साक्षरता दर ६० %
महिला साक्षरता दर ७७.९ %
# वडा साविक गाविस सा.वडा नं. परिवार संख्या पुरूष महिला जनसंख्या
- मनाङ डिस्याङ गाँउपालिका 593 1017 1205 2222
- 1 पिसाङ 1_9 105 148 159 307
- 2 घ्यारु 1_9 33 39 32 71
- 3 नवाल 1_9 73 123 151 274
- 4 मनाङ 9 79 162 273 435
- 5 बार्खा 1_9 83 157 149 306
- 6 मनाङ 1_8 52 95 100 195
- 7 टङ्कीमनाङ 1,2,3 30 45 48 93
- 8 टङ्कीमनाङ 4_9 80 129 155 284
- 9 खाङसाङ 1_9 58 119 138 257

साभार : सङ्घीय मामिला थता सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ,गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका २०७४

वित्तीय संस्था


शैक्षिक संस्था


सुरक्षा निकाय


स्वास्थ्य संस्था