ताजा खबर

चन्द्र घले

मेयर
९८४९४०८७८१‚ ९८५६०४९४४९

कमल माया गुरुङ

उप-मेयर
९८४६०४२८६३

स्थानीय निर्वाचन २०७४ को परिणाम
वडा उम्मेदवारका नाम पद लिंग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र प्राप्त मत परिणाम
चन्द्र घले अध्यक्ष पुरुष ५७ नेपाली काँग्रेस ५८४ विजयी
मन बहादुर गुरुङ अध्यक्ष पुरुष ५७ नेकपा (एमाले) ४९८ -
राम कृष्ण गुरुङ अध्यक्ष पुरुष ४४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
कमल माया गुरुङ उपाध्यक्ष महिला ४६ नेपाली काँग्रेस ५४१ विजयी
बेद बहादुर गुरुङ उपाध्यक्ष पुरुष ३९ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४६४ -
निशा गुरुङ उपाध्यक्ष महिला ३४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
झलक वहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ४७ नेकपा (एमाले) ११७ विजयी
नन्द वहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ५७ नेपाली काँग्रेस ४३ -
गोल माया गुरुङ महिला सदस्य महिला ४४ नेकपा (एमाले) १२१ विजयी
डिल कुमारी गुरुङ महिला सदस्य महिला ४० नेपाली काँग्रेस ४१ -
संत कुमारी परियार(दमै) दलित महिला सदस्य महिला ५३ नेकपा (एमाले) १२३ विजयी
सुन माया वि.क. दलित महिला सदस्य महिला ५० नेपाली काँग्रेस ४० -
गन्ज मान गुरुङ सदस्य पुरुष ६५ नेकपा (एमाले) ११९ विजयी
वल राम गुरुङ सदस्य पुरुष ६१ नेकपा (एमाले) १११ विजयी
सुगेन्द्र गुरुङ सदस्य पुरुष ३१ नेपाली काँग्रेस ४८ -
चन्द्र सिं गुरुङ सदस्य पुरुष ४४ नेपाली काँग्रेस ३४ -
राम चन्द्र गुरुङ सदस्य पुरुष ३४ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १६ -
भिम बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ५६ नेकपा (एमाले) ८७ विजयी
कल्याण गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ३१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ४० -
घन काशी गुरुङ महिला सदस्य महिला २५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ८५ विजयी
मिना कुमारी गुरुङ महिला सदस्य महिला ४४ नेपाली काँग्रेस ३३ -
लक्ष्मण गुरुङ सदस्य पुरुष ३३ नेकपा (एमाले) ९४ विजयी
मन कली गुरुङ सदस्य महिला ३९ नेकपा (एमाले) ९४ विजयी
निर्मल गुरुङ सदस्य पुरुष २९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २७ -
वुद्धि मान गुरुङ सदस्य पुरुष २६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १७ -
मीन वहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ४५ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४५ विजयी
निल राम गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ५१ नेपाली काँग्रेस २९ -
बीर वहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ४५ नेकपा (एमाले) -
कन्य माया गुरुङ महिला सदस्य महिला ३४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ४७ विजयी
पुर्णि माया गुरुङ महिला सदस्य महिला ४३ नेपाली काँग्रेस २४ -
देव वहादुर गुरुङ सदस्य पुरुष ५४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६२ विजयी
विनोद गुरुङ सदस्य पुरुष ३१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५७ विजयी
सङ्गिता गुरुङ सदस्य महिला २८ नेपाली काँग्रेस २१ -
तोला राम गुरुङ सदस्य पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस १७ -
तर्क वहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ६८ नेपाली काँग्रेस १०५ विजयी
सुशिल गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष २२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ७२ -
धर्म जङ्ग गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ३७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) -
तिल कुमारी गुरुङ महिला सदस्य महिला ५१ नेपाली काँग्रेस १०७ विजयी
चनार स्यो गुरुङ महिला सदस्य महिला ३८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६५ -
सुक माया वि.क. दलित महिला सदस्य महिला ३६ नेपाली काँग्रेस -
दिल वहादुर गुरुङ सदस्य पुरुष ४८ नेपाली काँग्रेस ११२ विजयी
चोक वहादुर गुरुङ सदस्य पुरुष ६२ नेपाली काँग्रेस १११ विजयी
कुविर सिंह गुरुङ सदस्य पुरुष ५४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६४ -
हर्क सिंह गुरुङ सदस्य पुरुष २७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६३ -
छिरिङ ग्याल्पो पुनेल वडा अध्यक्ष पुरुष ४७ नेपाली काँग्रेस ३२ विजयी
मन प्रसाद हिराचन वडा अध्यक्ष पुरुष ३८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २७ -
धावा ढोमा गुरुङ महिला सदस्य महिला ५५ नेपाली काँग्रेस ३१ विजयी
छिरिङ छोमु लामा महिला सदस्य महिला ५५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २८ -
माईली लामा सदस्य महिला ५५ नेपाली काँग्रेस ३४ विजयी
टसी दिकि लामा सदस्य महिला ६९ नेपाली काँग्रेस ३४ विजयी
ओर्केन धोर्जे लामा सदस्य पुरुष ७८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २६ -
किरण गुरुङ सदस्य पुरुष ४४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २५ -
ङिमा ओग्याल पुनेल वडा अध्यक्ष पुरुष ६४ नेपाली काँग्रेस -
मोहन कुमारी घले महिला सदस्य महिला ६४ नेपाली काँग्रेस -
धर्म जंग गुरुङ सदस्य पुरुष ४१ नेपाली काँग्रेस -
पुष्प बहादुर गुरुङ सदस्य पुरुष ५३ नेपाली काँग्रेस -
धन बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ४७ नेपाली काँग्रेस -
अमिशा गुरुङ महिला सदस्य महिला २९ नेपाली काँग्रेस -
हरि घले सदस्य पुरुष २८ नेपाली काँग्रेस -
ओम वहादुर गुरुङ सदस्य पुरुष ३७ नेपाली काँग्रेस -
हुप जंङ गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ४४ नेपाली काँग्रेस -
फूल माया गुरुङ महिला सदस्य महिला ४१ नेपाली काँग्रेस -
शान्त देवी बि. क. दलित महिला सदस्य महिला ५० नेपाली काँग्रेस -
शेष कुमारी गुरुङ (घले) सदस्य महिला ३१ नेपाली काँग्रेस -
टेक वहादुर गुरुङ्ग सदस्य पुरुष ५१ नेपाली काँग्रेस -
पासाङ लामा वडा अध्यक्ष पुरुष ३१ नेकपा (एमाले) ६२ विजयी
ङिमा फिन्चो लामा वडा अध्यक्ष पुरुष ५३ नेपाली काँग्रेस ३२ -
शान्ति लामा महिला सदस्य महिला ३९ नेकपा (एमाले) ५८ विजयी
माहिली लामा महिला सदस्य महिला ४८ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३५ -
पार्वती परियार दलित महिला सदस्य महिला २८ नेकपा (एमाले) ५५ विजयी
कल्पना परियार दलित महिला सदस्य महिला २७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३७ -
सुनिल गुरुङ सदस्य पुरुष ३५ नेकपा (एमाले) ५६ विजयी
तेन्चेन ठकुरी सदस्य पुरुष २५ नेकपा (एमाले) ५२ विजयी
पेम्वा लामा सदस्य पुरुष ५३ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४३ -
साङगे वाङचुक लामा सदस्य पुरुष ३२ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३६ -

साभार : निर्वाचन आयोग

नाशोङ गाउँपालिका नेपालको संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारबाट २७ फागुन ०७३ गठित स्थानीय तहहरु मध्येको एक हो । यो गाउँपालिका नेपालको गण्डकीप्रदेश अन्तर्गत मनाङ जिल्लाको तल्लो भेगमा अवस्थित छ । साविकका धारापानी‚ताचैवगरछाप र थोँचे गाविस लगायत ३ वटा गाविसहरु यसमा समावेश भएका छन् । ७०९.५८ वर्ग किमि ...... पूरा पढ्नुहोस्

साविक भएका गाविस र वडा विभाजन तालिका
क्षेत्रफल ७०९.५८ वर्ग कि. मी.
# वडा साविक गाविस सा.वडा नं. परिवार संख्या पुरूष महिला जनसंख्या
- नासोँ गाँउपालिका 454 983 955 1,938
- 1 धारापानी 1 79 169 177 346
- 2 धारापानी 2,3,4 39 89 93 182
- 3 धारापानी 5 59 102 106 208
- 4 धारापानी 6,7,8,9 55 137 139 276
- 5 थोचे 6,7,8,9 39 50 55 105
- 6 थोचे 1,2,5 34 84 64 148
- 7 थोचे 3,4 29 71 58 129
- 8 ताचैइबगरछाप 1_5 59 149 143 292
- 9 ताचैइबगरछाप 6_9 61 132 120 252

साभार : सङ्घीय मामिला थता सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ,गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका २०७४

वित्तीय संस्था


शैक्षिक संस्था


सुरक्षा निकाय


स्वास्थ्य संस्था