ताजा खबर

चुनप्रसाद शर्मा

मेयर
९८४६०७०७२०/ ९८५६०६७५५५

देवीकुमारी थापा

उप-मेयर
९८५६०६७५६५

स्थानीय निर्वाचन २०७४ को परिणाम
वडा उम्मेदवारका नाम पद लिंग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र प्राप्त मत परिणाम
चुन प्रसाद शर्मा अध्यक्ष पुरुष ५५ नेकपा (एमाले) ४४०३ विजयी
चौ बहादुर गुरुङ्ग अध्यक्ष पुरुष ६७ नेपाली काँग्रेस ३३५० -
जोग कुमारी गुरुङ् अध्यक्ष महिला ५८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९१ -
धन वहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष पुरुष ३९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) २२ -
देवी कुमारी थापा उपाध्यक्ष महिला ५६ नेकपा (एमाले) ४४७६ विजयी
मनु कुमारी थापा उपाध्यक्ष महिला ३१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २८०८ -
जगत बहादुर थापा मगर उपाध्यक्ष पुरुष ६८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४२ -
युव राज खत्री वडा अध्यक्ष पुरुष ४० नेपाली काँग्रेस ३५९ विजयी
टुक बहादुर राना मगर वडा अध्यक्ष पुरुष ६६ नेकपा (एमाले) ३२४ -
तिल बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष पुरुष ५४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
रीता कुमारी राना महिला सदस्य महिला ४० नेपाली काँग्रेस ३४४ विजयी
धन माया के.सी. महिला सदस्य महिला ५८ नेकपा (एमाले) ३३३ -
विष्णु कुमारी दर्जी दलित महिला सदस्य महिला ४६ नेपाली काँग्रेस ३४० विजयी
सुन माया दर्जी दलित महिला सदस्य महिला ५९ नेकपा (एमाले) ३२९ -
पार्वती वि.क दलित महिला सदस्य महिला ४७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २८ -
भुवनेश्वर शर्मा सदस्य पुरुष ६४ नेपाली काँग्रेस ३४८ विजयी
ठाकुर प्रसाद वाग्ले सदस्य पुरुष ५० नेकपा (एमाले) ३३५ विजयी
विर वहादुर कार्कि सदस्य पुरुष ६० नेकपा (एमाले) ३२७ -
गुप्त वहादुर अधिकारी सदस्य पुरुष ५९ नेपाली काँग्रेस ३१३ -
भिम बहादुर थापा सदस्य पुरुष ४७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४६ -
बुद्ध वहादुर आले वडा अध्यक्ष पुरुष ५७ नेकपा (एमाले) ४०० विजयी
तिल वहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष पुरुष ४४ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२३ -
भोज बहादुर राना वडा अध्यक्ष पुरुष २३ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
धन सिरी गुरुङ् महिला सदस्य महिला ६० नेकपा (एमाले) ३९० विजयी
र माया गुरुङ महिला सदस्य महिला ४३ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २११ -
पानु माया गुरुङ्ग महिला सदस्य महिला २४ नेपाली काँग्रेस १६७ -
तिल कुमारी सार्की दलित महिला सदस्य महिला ३६ नेकपा (एमाले) ३९९ विजयी
अस्मिता वि.क दलित महिला सदस्य महिला २२ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १९५ -
कमला देवि सार्की दलित महिला सदस्य महिला ३९ नेपाली काँग्रेस १७४ -
तुला राम गुरुङ्ग सदस्य पुरुष ५७ नेकपा (एमाले) ४१५ विजयी
हेम बहादुर थापा सदस्य पुरुष ५९ नेकपा (एमाले) ३८३ विजयी
टोम वहादुर थापा सदस्य पुरुष २७ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०३ -
गीर बहादुर थापा सदस्य पुरुष ६० नेपाली काँग्रेस १८९ -
मित्र बहादुर राना सदस्य पुरुष ५६ नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८६ -
गगन बहादुर गुरुङ सदस्य पुरुष ६४ नेपाली काँग्रेस १४४ -
सन्त बहादुर आले वडा अध्यक्ष पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) ४९० विजयी
कृष्ण बहादुर थापा वडा अध्यक्ष पुरुष ३८ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४३६ -
पदम बहादुर थापा वडा अध्यक्ष पुरुष ६४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११ -
कल्पना थापा महिला सदस्य महिला २२ नेकपा (एमाले) ४९२ विजयी
शोभा कुमारी थापा महिला सदस्य महिला ३१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४३३ -
अन्जु कुमारी नेपाली दलित महिला सदस्य महिला ४२ नेकपा (एमाले) ४९६ विजयी
फुल माया सदाशंकर दलित महिला सदस्य महिला ५२ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३९१ -
बत्ति कुमारी सुनार दलित महिला सदस्य महिला ४५ नेपाली काँग्रेस १६ -
रुद्र बहादुर थापा सदस्य पुरुष ४५ नेकपा (एमाले) ५०० विजयी
श्याम बहादुर थापा सदस्य पुरुष ५१ नेकपा (एमाले) ४७९ विजयी
झमान बहादुर थापा सदस्य पुरुष ४८ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३८५ -
खुम बहादुर थापा सदस्य पुरुष ५४ नेपाली काँग्रेस ३६१ -
थमन राज गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ६५ नेकपा (एमाले) १११४ विजयी
चुमान सिंह थापा वडा अध्यक्ष पुरुष ५४ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४८७ -
उमा कान्त पाध्या वडा अध्यक्ष पुरुष ५७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ७५ -
चन्द्र कुमारी थापा महिला सदस्य महिला ५७ नेकपा (एमाले) ११७१ विजयी
बाल माया राना महिला सदस्य महिला ३४ नेपाली काँग्रेस ४४६ -
पार्वती क्षेत्री महिला सदस्य महिला ४८ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ८३ -
लक्ष्मी बसेल दलित महिला सदस्य महिला ३१ नेकपा (एमाले) १११९ विजयी
सुना वि.क दलित महिला सदस्य महिला ५६ नेपाली काँग्रेस ४८५ -
प्रेम बहादुर थापा सदस्य पुरुष ४४ नेकपा (एमाले) १०७४ विजयी
सोम नाथ शर्मा सदस्य पुरुष ६४ नेकपा (एमाले) १०५० विजयी
गन्ज बहादुर गुरुङ सदस्य पुरुष ६१ नेपाली काँग्रेस ४९५ -
मधु कुमार गुरुङ् सदस्य पुरुष ४५ नेपाली काँग्रेस ४७५ -
नन्द बहादुर थापा सदस्य पुरुष ३१ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४५ -
डोल बहादुर थापा सदस्य पुरुष ४९ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११० -
इन्द्र प्रसाद पौडेल वडा अध्यक्ष पुरुष ५७ नेकपा (एमाले) ५८८ विजयी
मिन बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष पुरुष ३४ नेपाली काँग्रेस ३५८ -
दुर्गा प्रसाद शर्मा उपाध्याय वडा अध्यक्ष पुरुष ७४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
बेल माया राना महिला सदस्य महिला ३४ नेकपा (एमाले) ५७५ विजयी
बुद्धी माया थापा महिला सदस्य महिला ४१ नेपाली काँग्रेस ३०८ -
दुर्गा देवी शर्मा महिला सदस्य महिला ४२ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ९३ -
तिला कुमारी वि.क दलित महिला सदस्य महिला ६२ नेकपा (एमाले) ५६७ विजयी
सर्मिला नेपाली दलित महिला सदस्य महिला २२ नेपाली काँग्रेस ३२९ -
हिमा वि.क दलित महिला सदस्य महिला ६४ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५८ -
राम प्रसाद वाग्ले सदस्य पुरुष ४९ नेकपा (एमाले) ५६९ विजयी
पूर्ण चन्द्र पौडेल सदस्य पुरुष ४१ नेकपा (एमाले) ५६७ विजयी
बोधराज शर्मा पोखरेल सदस्य पुरुष ६२ नेपाली काँग्रेस ३५६ -
श्रीकृष्ण वाग्ले सदस्य पुरुष ३३ नेपाली काँग्रेस ३४८ -
कृष्‍ण बहादुर क्षेत्री वडा अध्यक्ष पुरुष ४८ नेकपा (एमाले) ६६२ विजयी
पिताम्वर राना वडा अध्यक्ष पुरुष ५९ नेपाली काँग्रेस २५६ -
अर्जुन प्रसाद लंसाल वडा अध्यक्ष पुरुष ६० नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३८ -
विन्‍दु शर्मा महिला सदस्य महिला ४० नेकपा (एमाले) ६३६ विजयी
पार्वती भुजेल महिला सदस्य महिला ३७ नेपाली काँग्रेस २७८ -
हरि माया नेपाली दलित महिला सदस्य महिला ३९ नेकपा (एमाले) ६२४ विजयी
चौ माया दमै दलित महिला सदस्य महिला ४५ नेपाली काँग्रेस २८२ -
लाल मायाँ विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य महिला ४१ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३५ -
गुप्‍त बहादुर घर्ती सदस्य पुरुष ५३ नेकपा (एमाले) ६०७ विजयी
श्री कुमार थापा सदस्य पुरुष २८ नेकपा (एमाले) ६०२ विजयी
अमृत लम्साल सदस्य पुरुष २६ नेपाली काँग्रेस २९० -
सुक बहादुर राना सदस्य पुरुष ४० नेपाली काँग्रेस २८६ -
सुर्य नारायण मानन्धर सदस्य पुरुष ४३ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४१ -
गन बहादुर थापा सदस्य पुरुष ५२ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३७ -
खड्क बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष पुरुष ४८ नेपाली काँग्रेस ५०१ विजयी
केश बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष पुरुष ४९ नेकपा (एमाले) ३८१ -
केश बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष पुरुष ५७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १२ -
मन कुमारी गुरुङ्ग महिला सदस्य महिला ३२ नेपाली काँग्रेस ५११ विजयी
कृष्ण कुमारी गुरुङ्ग महिला सदस्य महिला ३५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ४८ -
कमला सार्की दलित महिला सदस्य महिला ४० नेपाली काँग्रेस ४९८ विजयी
तारा कुमारी कामी दलित महिला सदस्य महिला ४४ नेकपा (एमाले) ३६९ -
चौ बहादुर गुरुङ्ग सदस्य पुरुष ६३ नेपाली काँग्रेस ४९७ विजयी
धन बहादुर थापा सदस्य पुरुष ३० नेपाली काँग्रेस ४८८ विजयी
पूर्ण बहादुर गुरुङ्ग सदस्य पुरुष ५२ नेकपा (एमाले) ३६३ -
श्री प्रसाद थापा सदस्य पुरुष ४३ नेकपा (एमाले) ३४७ -
गन्धोज गुरुङ्ग सदस्य पुरुष ५६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ४८ -
कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग सदस्य पुरुष ६६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २२ -
श्री प्रकाश थापा वडा अध्यक्ष पुरुष ३६ नेकपा (एमाले) ६८२ विजयी
भीम प्रसाद गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष पुरुष ४४ नेपाली काँग्रेस २७४ -
सिता लम्साल महिला सदस्य महिला ४१ नेकपा (एमाले) ७०१ विजयी
तिल कुमारी के.सी. महिला सदस्य महिला ५९ नेपाली काँग्रेस २५० -
गंगा माया कामी दलित महिला सदस्य महिला ४२ नेकपा (एमाले) ७०० विजयी
चिनु माया सार्की दलित महिला सदस्य महिला २९ नेपाली काँग्रेस २४९ -
बुल बहादुर गुरुङ्ग सदस्य पुरुष ५५ नेकपा (एमाले) ७०२ विजयी
धन बहादुर गुरुङ्ग सदस्य पुरुष ५० नेकपा (एमाले) ७०२ विजयी
ढाल प्रसाद राना सदस्य पुरुष २३ नेपाली काँग्रेस २३५ -
निर बहादुर क्षेत्री सदस्य पुरुष ६९ नेपाली काँग्रेस २३३ -
केहर सिंह थापा सदस्य पुरुष ६४ नेकपा (माओवादी केन्द्र) २६ -

साभार : निर्वाचन आयोग

विरुवा गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम पुतलीबजारबाट दक्षिण पूर्वमा पर्दछ। नेपाल सरकारको २७ फागुन २०७३ को निर्णयले यो गाउँपालिका स्थापना भएको हो । यस गाउँपालिलकाअन्तर्गत साविकका विरुवाअर्चले, मनकामना, ओरष्टे गाविसका सबै वडाहरू तथा साविकका गाविस पेल्काचौरको वडा ३ र ९,राङभाङको ४,५,६,७ र ८ चिन्नेबासको १,२,३,४,५ र ६ तथा ...... पूरा पढ्नुहोस्

साविक भएका गाविस र वडा विभाजन तालिका
क्षेत्रफल ९५.७९ वर्ग कि. मी.
पुरूष साक्षरता दर ६५.७ %
महिला साक्षरता दर ८४.२ %
# वडा साविक गाविस सा.वडा नं. परिवार संख्या पुरूष महिला जनसंख्या
- बिरुवा गाउँपालिका 4305 8045 10368 18413
- 1 बिरुवाअर्चले 6–9 464 850 1052 1902
- 1 किचनास 2
- 2 बिरुवाअर्चले 1–5 418 785 991 1776
- 2 पेल्काचौर 3,9
- 3 राङभाङ 4–8 446 829 1067 1896
- 4 ओरेष्टे 1–9 845 1496 2019 3515
- 5 किचनास 1,3–5,7 531 984 1236 2220
- 6 चित्रेबास 1–6 604 1188 1531 2719
- 7 मनकामना 1,2,5,7 505 979 1246 2225
- 8 मनकामना 3,4,6,8,9 492 934 1226 2160

साभार : सङ्घीय मामिला थता सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ,गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका २०७४

वित्तीय संस्था


शैक्षिक संस्था


सुरक्षा निकाय


स्वास्थ्य संस्था