ताजा खबर

राम आश्रय साह

मेयर
९८६४२०१४१६

अकली सहनी

उप-मेयर

स्थानीय निर्वाचन २०७४ को परिणाम
वडा उम्मेदवारका नाम पद लिंग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र प्राप्त मत परिणाम
रामआश्रय साह अध्यक्ष पुरुष ७३ नेपाली काँग्रेस ४५२१ विजयी
गौरी शंकर साह स्वर्णकार अध्यक्ष पुरुष ६३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३२८२ -
रघुनाथ महतो अध्यक्ष पुरुष ३८ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ८४९ -
सोनेलाल पासवान अध्यक्ष पुरुष ३६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २५० -
राजेन्‍द्र सिंह राजपुत अध्यक्ष पुरुष ५७ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ३१ -
राम विलास साह तेली अध्यक्ष पुरुष ५७ स्वतन्त्र -
रामदुलारी देवी साह अध्यक्ष महिला ६१ स्वतन्त्र -
विरेन्द्र प्रसाद सिंह अध्यक्ष पुरुष ३९ स्वतन्त्र -
उपिन्द्र राय यादव अध्यक्ष पुरुष ४४ स्वतन्त्र -
अकली सहनी उपाध्यक्ष महिला ३३ नेपाली काँग्रेस ४४६१ विजयी
संगिता कुमारी उपाध्यक्ष महिला ३१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३२९० -
प्रेमशिला यादव उपाध्यक्ष महिला ४२ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ८६० -
सोनम कुमारी सिंह उपाध्यक्ष महिला ३८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २९३ -
जय प्रकाश राय यादव उपाध्यक्ष पुरुष ३५ स्वतन्त्र -
उदय राय यादव उपाध्यक्ष पुरुष ४७ स्वतन्त्र -
गौरी शंकर महतो वडा अध्यक्ष पुरुष ३४ नेपाली काँग्रेस १००७ विजयी
रामचन्‍द्र महतो वडा अध्यक्ष पुरुष ५८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५५० -
धिरेन्‍द्र राय वडा अध्यक्ष पुरुष २७ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १७३ -
घनश्‍याम मिश्र वडा अध्यक्ष पुरुष ३८ स्वतन्त्र -
श्‍याम कान्‍त महतो वडा अध्यक्ष पुरुष ३७ स्वतन्त्र -
उपेन्‍द्ब महतो वडा अध्यक्ष पुरुष ४२ स्वतन्त्र -
सुमिन्‍त्रा देवी महतो महिला सदस्य महिला ४२ नेपाली काँग्रेस ९९४ विजयी
राज कुमारी देवी महिला सदस्य महिला ३३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४८४ -
मन्‍जु देवी महिला सदस्य महिला ४२ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २०८ -
परेखनी देवी दलित महिला सदस्य महिला ५२ नेपाली काँग्रेस ९७८ विजयी
दनीया देवी माझी दलित महिला सदस्य महिला ३६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४९९ -
कौशल्या देवी दलित महिला सदस्य महिला ७० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २१२ -
कोपेन्‍द्र कुमार यादव सदस्य पुरुष ३३ नेपाली काँग्रेस ९६९ विजयी
शंकर महतो सदस्य पुरुष ३४ नेपाली काँग्रेस ९६४ विजयी
राजगिर ठाकुर सदस्य पुरुष ५७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४९० -
लाल मोहर बैठा सदस्य पुरुष ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४६० -
राम विनोद महतो सदस्य पुरुष ३४ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २०८ -
राम बहादुर सहनी वडा अध्यक्ष पुरुष ५८ नेपाली काँग्रेस १२२० विजयी
मनोज कुमार सहनी वडा अध्यक्ष पुरुष ३२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३४४ -
चन्द्रिका राय यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ३४ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १२ -
बिन्दु कुमारी देवी महिला सदस्य महिला ३४ नेपाली काँग्रेस १२२७ विजयी
शैला देवी महिला सदस्य महिला ५९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३३३ -
सुहागी कुमारी महिला सदस्य महिला ३९ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -
दिपिया देवी दलित महिला सदस्य महिला ६८ नेपाली काँग्रेस १२२४ विजयी
गगनी देवी दलित महिला सदस्य महिला ३९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३३० -
मदन प्रसाद यादव सदस्य पुरुष ४७ नेपाली काँग्रेस १२२० विजयी
लक्षमण साह सदस्य पुरुष ५१ नेपाली काँग्रेस १२१२ विजयी
हरिनन्दन राय सदस्य पुरुष ४३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३३६ -
शुभ नारायण साह सदस्य पुरुष ७३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३३२ -
जीरा सहनी सदस्य पुरुष ५४ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -
सहदेव महतो सदस्य पुरुष ४४ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -
टुनी लाल राय यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ३६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३६५ विजयी
अजय कुमार सिंह वडा अध्यक्ष पुरुष ४९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ३४२ -
शेख खैरात अली वडा अध्यक्ष पुरुष ४६ नेपाली काँग्रेस २२९ -
प्रवीन कुमार सिंह वडा अध्यक्ष पुरुष ३९ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ६० -
नगिता देवि महिला सदस्य महिला २१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३३८ विजयी
सुनैना कुमारी देवी महिला सदस्य महिला ५१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ३०४ -
बविता कुमारी महिला सदस्य महिला ३० नेपाली काँग्रेस २५८ -
फुल कुमारी देवी हजारी महिला सदस्य महिला ४२ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ५५ -
फुल कुमारी देवी महरा दलित महिला सदस्य महिला ३८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३६० विजयी
गिता देवी दलित महिला सदस्य महिला ४२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २९४ -
राज कुमारी देवी दुसाध दलित महिला सदस्य महिला ५४ नेपाली काँग्रेस २६१ -
चिन्ता देवी दुसाध दलित महिला सदस्य महिला ४६ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ५६ -
जुग लाल राय सदस्य पुरुष ५७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३६८ विजयी
राम देयाल महरा सदस्य पुरुष ५७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३५२ विजयी
शंकर महतो कोइरी सदस्य पुरुष ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २९१ -
दुखहरण हजारी सदस्य पुरुष ५३ नेपाली काँग्रेस २५२ -
दिनेश महतो सदस्य पुरुष ३९ नेपाली काँग्रेस २४७ -
गंगा राम ठाकुर लोहार सदस्य पुरुष ७१ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ५१ -
शेख लाल मोहमद सदस्य पुरुष ३१ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ५१ -
भोगेन्द्र राय यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ४० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४४८ विजयी
उर्मिला देवी महतो कोइरी वडा अध्यक्ष महिला ५१ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ४३४ -
नरेन्‍द्र राय यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ५६ नेपाली काँग्रेस ४३३ -
नरेन्द्र राय यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ३० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) -
जोगीन्द्र राय यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ५२ स्वतन्त्र -
प्रेमलाल राय वडा अध्यक्ष पुरुष ५६ स्वतन्त्र -
राम आधार राय वडा अध्यक्ष पुरुष ५२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -
सुनैना देवी यादव महिला सदस्य महिला ४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४६३ विजयी
रजामन्ती देवी साह तेली महिला सदस्य महिला २७ नेपाली काँग्रेस ४२८ -
प्रमिला देवी सहनी महिला सदस्य महिला ५४ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ४२१ -
शोभा देवी हजारी दलित महिला सदस्य महिला ४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४६१ विजयी
माया कुमारी पासवान दलित महिला सदस्य महिला ४० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ४३० -
मनजनिया देवी दलित महिला सदस्य महिला ५७ नेपाली काँग्रेस ४२१ -
जयमंगल राय सदस्य पुरुष ४० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४६७ विजयी
रामवचन राय यादव सदस्य पुरुष ४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४४९ विजयी
हृदय नारायण राय सदस्य पुरुष ६४ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ४१९ -
राम कैलाश महतो सदस्य पुरुष ४४ नेपाली काँग्रेस ४१८ -
रामस्नेही राय सदस्य पुरुष ४२ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ४१२ -
नविन राय सदस्य पुरुष ३५ नेपाली काँग्रेस ४०५ -
भागनारायण राय यादव सदस्य पुरुष ६३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) -
गजेन्‍द्र महतो वडा अध्यक्ष पुरुष २५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५५० विजयी
वीरेन्द्र मतो कोईरी वडा अध्यक्ष पुरुष ३६ नेपाली काँग्रेस ४४० -
हरिनन्दन राउत वडा अध्यक्ष पुरुष ३० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) १९ -
शिव मंगल महतो वडा अध्यक्ष पुरुष ४९ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १४ -
शिकलिया देवी महिला सदस्य महिला ६८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५१८ विजयी
छठिया देवी दास महिला सदस्य महिला ३६ नेपाली काँग्रेस ४४५ -
अनतिया देवी यादव महिला सदस्य महिला ४२ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ३६ -
कुकनी देवी दलित महिला सदस्य महिला ४९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५१८ विजयी
अमिरती देवी हजारी दलित महिला सदस्य महिला ५२ नेपाली काँग्रेस ४४९ -
उर्मिला देवी दलित महिला सदस्य महिला ५० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ३७ -
सिकिलिया देवी हजारी दलित महिला सदस्य महिला ४९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २० -
राम वेचन रा सदस्य पुरुष ५२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५०५ विजयी
जोगेन्‍द्र साह तेली सदस्य पुरुष ३३ नेपाली काँग्रेस ४३६ विजयी
प्रेम लाल राउत सदस्य पुरुष ५४ नेपाली काँग्रेस ४२४ -
छेदी राय सदस्य पुरुष ६९ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ३६ -
राम अश्रे महतो सदस्य पुरुष ४४ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ३३ -
राजम‌गल राय वडा अध्यक्ष पुरुष ४३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५७९ विजयी
राम दयाल राय वडा अध्यक्ष पुरुष ४६ नेपाली काँग्रेस २२७ -
राम कृपाल साह वडा अध्यक्ष पुरुष २३ स्वतन्त्र ४३ -
भिम राय यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ६८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) १३ -
किशोरी राय वडा अध्यक्ष पुरुष ५४ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -
रिना देवी महिला सदस्य महिला २६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ६२१ विजयी
शैल देवी साह महिला सदस्य महिला ४९ नेपाली काँग्रेस २३४ -
सुनैना देवी साह महिला सदस्य महिला २७ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -
मंजु देवी दलित महिला सदस्य महिला ४४ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ६१५ विजयी
शोभा देवी दलित महिला सदस्य महिला ३६ नेपाली काँग्रेस २३७ -
जदु साह सदस्य पुरुष ५३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ६११ विजयी
रामवाबु राय यादव सदस्य पुरुष २९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५९३ विजयी
परिछन राय यादव सदस्य पुरुष ७५ नेपाली काँग्रेस २३४ -
रामपुकार राय यादव सदस्य पुरुष २९ नेपाली काँग्रेस २२८ -
नेमिचन राय सदस्य पुरुष ६२ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -
निरश राय सदस्य पुरुष ३८ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -
राम लखन राय वडा अध्यक्ष पुरुष ४९ नेपाली काँग्रेस ८६८ विजयी
राम लक्षण राय यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ६९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५७४ -
सोभित राय यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ५३ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -
सिता देबी महिला सदस्य महिला ३५ नेपाली काँग्रेस ८६७ विजयी
कोसिला देवी ठाकुर महिला सदस्य महिला ७६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५७२ -
राधिका देवी यादव महिला सदस्य महिला ४४ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -
जसोधिया देवी महरा दलित महिला सदस्य महिला ४४ नेपाली काँग्रेस ८६९ विजयी
रेश्मी देवी महरा दलित महिला सदस्य महिला २९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५७७ -
रमापति देवी महरा दलित महिला सदस्य महिला ४८ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -
पुनित बैठा सदस्य पुरुष ६६ नेपाली काँग्रेस ८६८ विजयी
रामजन्म साह कानु सदस्य पुरुष ४२ नेपाली काँग्रेस ८६५ विजयी
महेन्द्र राय यादव सदस्य पुरुष ७० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५७३ -
दिलाराम राय यादव सदस्य पुरुष ३० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -
तिलक राय यादव सदस्य पुरुष ५५ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल -

साभार : निर्वाचन आयोग

धनकौल गाउँपालिका प्रदेश नं. २ अन्तर्गत सर्लाही जिल्लामा रहेको छ । नेपाल सरकारको राज्य पुनसंरचना अनुसार २०७३ मा स्थापित गाउँपालिका ७ वडामा विभाजन गरिएको छ । ४५.९४ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको गाउँपालिकामा ५२३३ घरधुरी रहेको छ भने महिला १५९३९ र पुरूष१६९४२ गरी जनसंख्या ३२८८१ रहेको छ । पूर्वमा गोडैता नगरपालिका, ...... पूरा पढ्नुहोस्

साविक भएका गाविस र वडा विभाजन तालिका
क्षेत्रफल ४५.९४ वर्ग कि. मी.
# वडा साविक गाविस सा.वडा नं. परिवार संख्या पुरूष महिला जनसंख्या
- धनकौल गाउँपालिका 3,964 12,672 12,116 24,788
- सेखौल 1–9 793 2,471 2,472 4,943
- धनकौल पव्श्रिम 1–9 652 2,133 2,009 4,142
- हर्कथवा 1–5 473 1,525 1,422 2,947
- महिनाथपुर 1–9 610 1,872 1,716 3,588
- हर्कथवा 6–9 442 1,353 1,357 2,710
- छटौल 1–3,8,9 433 1,363 1,256 2,619
- छटौल 4–7 561 1,955 1,884 3,839

साभार : सङ्घीय मामिला थता सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ,गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका २०७४

वित्तीय संस्था


शैक्षिक संस्था


सुरक्षा निकाय


स्वास्थ्य संस्था