स्थानीय निर्वाचन २०७४ को परिणाम
वडा उम्मेदवारका नाम पद लिंग उमेर राजनीतिक दल / स्वतन्त्र प्राप्त मत परिणाम
सन्तोष कुमार महतो अध्यक्ष पुरुष ४१ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ३९७९ विजयी
बालेश्‍वर यादव अध्यक्ष पुरुष ५५ नेपाली काँग्रेस २८८१ -
राम सोगारथ यादव अध्यक्ष पुरुष ४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ७१६ -
महेश्वर यादव अध्यक्ष पुरुष ३९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ५२८ -
विशेश्‍वर कुमार यादव अध्यक्ष पुरुष ३२ स्वतन्त्र ४५१ -
राम प्रसाद मण्डल अध्यक्ष पुरुष ५३ बहुजन शक्ति पार्टी १०८ -
राम विलास साह अध्यक्ष पुरुष ३७ स्वतन्त्र -
विल्टु यादव अध्यक्ष पुरुष ५७ स्वतन्त्र -
हरिदेव दास अध्यक्ष पुरुष ४० स्वतन्त्र -
रेखा कुमारी यादव उपाध्यक्ष महिला २६ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ३७६३ विजयी
श्रीमती कुमारी यादव उपाध्यक्ष महिला ५२ नेपाली काँग्रेस २८५५ -
देवशरण देवी यादव उपाध्यक्ष महिला ५४ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ८४७ -
शोभा कुमारी यादव उपाध्यक्ष महिला २५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ७०४ -
प्रमिला देवी राम उपाध्यक्ष महिला ४६ बहुजन शक्ति पार्टी १०९ -
नेवा लाल यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ५९ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९५६ विजयी
देवेन्द्र प्रसाद यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ५० नेपाली काँग्रेस ७५० -
गुरु देव यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ५० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ३५९ -
अजय कुमार यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ३७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ८९ -
सरोज कुमार यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ३१ स्वतन्त्र १५ -
जुगेश्वर ताँती वडा अध्यक्ष पुरुष ६७ बहुजन शक्ति पार्टी -
सिकिल वती अमात महिला सदस्य महिला ७० संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ११२० विजयी
सरस्वती देवी यादव महिला सदस्य महिला ५७ नेपाली काँग्रेस ७४६ -
तिला कुमारी यादव महिला सदस्य महिला ३९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २१८ -
हलसी देवी मुसहर महिला सदस्य महिला ६० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ६४ -
रिता कुमारी चमार दलित महिला सदस्य महिला २८ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ११३० विजयी
इनरिया देवी - दलित महिला सदस्य महिला ४४ नेपाली काँग्रेस ७३६ -
रामरती मुसहर्नी दलित महिला सदस्य महिला ४८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २०२ -
पानो देवी सदाय दलित महिला सदस्य महिला ५७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ७० -
झमन यादव सदस्य पुरुष ७१ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ११२२ विजयी
देवेन्द्र प्रसाद यादव सदस्य पुरुष २५ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल १०८७ विजयी
असीम मियाँ सदस्य पुरुष ४५ नेपाली काँग्रेस ७०६ -
खगेन्द्र प्रसाद यादव सदस्य पुरुष ४३ नेपाली काँग्रेस ६९७ -
शुभक यादव सदस्य पुरुष ६५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २२२ -
गर्भु भगत यादव सदस्य पुरुष ६६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २११ -
सुलेन कुमार यादब सदस्य पुरुष ३२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ६९ -
राजेन्‍द्र प्रसाद यादव सदस्य पुरुष ६६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ६६ -
रविन्द्र कुमार मण्डल सदस्य पुरुष २५ बहुजन शक्ति पार्टी १७ -
रोविन राम सदस्य पुरुष ३७ बहुजन शक्ति पार्टी -
विजय कुमार महतो वडा अध्यक्ष पुरुष ४१ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ५३६ विजयी
राम खेलावन दास वडा अध्यक्ष पुरुष ५७ नेपाली काँग्रेस ४७५ -
गणेश कुमार राय वडा अध्यक्ष पुरुष ३७ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ४५५ -
मुहमद मुस्तफा मियाँ वडा अध्यक्ष पुरुष ६१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ८९ -
उदित नारायण सिंह वडा अध्यक्ष पुरुष ५५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ४७ -
तेतर मण्डल वडा अध्यक्ष पुरुष ६५ बहुजन शक्ति पार्टी २९ -
जोतिया देवी यादव वडा अध्यक्ष महिला ५९ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल -
सरोज देवी राय महिला सदस्य महिला ४६ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ५६१ विजयी
तेतरी देवी यादव महिला सदस्य महिला ५६ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ४४१ -
नेपुर देवी राय महिला सदस्य महिला ५० नेपाली काँग्रेस ४१९ -
प्रमिला देवी यादव महिला सदस्य महिला ३४ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ९० -
बुचिया देवी महरा महिला सदस्य महिला ६५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ८९ -
फुलोबति देवी मण्डल दलित महिला सदस्य महिला ४७ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ५५३ विजयी
गीता कुमारी मंडल दलित महिला सदस्य महिला ३६ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ४४२ -
तारा देवी साफी दलित महिला सदस्य महिला ७२ नेपाली काँग्रेस ४४१ -
राम सुनैर देवी मण्डल दलित महिला सदस्य महिला ३६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ९४ -
सुहागवती देवी मंडल दलित महिला सदस्य महिला ४९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ६८ -
पवन कुमारी देवी खत्वे दलित महिला सदस्य महिला ३४ बहुजन शक्ति पार्टी ४२ -
अब्बास अनसारी सदस्य पुरुष ३८ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ५५१ विजयी
हरिलाल यादव सदस्य पुरुष ६४ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ५३८ विजयी
गौरी कुमार महतो सदस्य पुरुष २५ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ४४३ -
राम असिस यादब सदस्य पुरुष ६६ नेपाली काँग्रेस ४१५ -
चनदन कुमार मुखिया सदस्य पुरुष ३४ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ४११ -
नुर महमद अन्सारी सदस्य पुरुष ५९ नेपाली काँग्रेस ४०२ -
डोमा मनसुरी सदस्य पुरुष ३७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ९८ -
राजेन्द्र साफी सदस्य पुरुष ५७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ९४ -
राम विलास ठाकुर सदस्य पुरुष ६१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ७० -
राम स्वरुप हजाम सदस्य पुरुष ५७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ५४ -
फोचाई महरा सदस्य पुरुष ६७ बहुजन शक्ति पार्टी ३३ -
जमुना पासमान सदस्य पुरुष ६७ बहुजन शक्ति पार्टी ३३ -
अनन्त लाल यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ५९ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ६०७ विजयी
राजेन्द्र यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ५३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४७८ -
राम अधिन कामैत वडा अध्यक्ष पुरुष ५६ नेपाली काँग्रेस ३८९ -
घुरन मुखीया वडा अध्यक्ष पुरुष ५४ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) १७८ -
विश्‍वनाथ मंडल वडा अध्यक्ष पुरुष ४९ बहुजन शक्ति पार्टी ५५ -
राम देव यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ४८ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १३ -
लिला देवी यादव महिला सदस्य महिला ४४ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ६८९ विजयी
कौशल्या देवी सिंह महिला सदस्य महिला ५६ नेपाली काँग्रेस ४०९ -
एकलास देवी यादव महिला सदस्य महिला ३२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३९७ -
रामसखी देवी सदा महिला सदस्य महिला ४१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) १५२ -
शान्ति देवि मण्डल दलित महिला सदस्य महिला ३० संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ६६५ विजयी
दाना बति डोमनि दलित महिला सदस्य महिला ५८ नेपाली काँग्रेस ३९२ -
नगिया देवी सदाय दलित महिला सदस्य महिला ५६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३८९ -
सोमिन्त्रा देवी राम दलित महिला सदस्य महिला ४० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) १५४ -
एकारसी देवी सदाय दलित महिला सदस्य महिला ५७ बहुजन शक्ति पार्टी ५६ -
सुर्य नारायण यादव सदस्य पुरुष ५४ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ६४९ विजयी
योगेन्‍द्र यादव सदस्य पुरुष ४४ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ६३५ विजयी
राम विलास यादव सदस्य पुरुष ७६ नेपाली काँग्रेस ३९५ -
अमिय कुमार यादव सदस्य पुरुष ३६ नेपाली काँग्रेस ३८३ -
विष्णु नारायण यादव सदस्य पुरुष ५२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३७० -
सुर्य नारायण यादव सदस्य पुरुष ५९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३०४ -
जगदीश यादव सदस्य पुरुष ४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) १५० -
विकु साह सदस्य पुरुष २७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) १३३ -
राम नारायण ठाकुर सदस्य पुरुष ७० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ६० -
राम सेवक ठाकुर सदस्य पुरुष ५१ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ३६ -
सिताराम सदाय सदस्य पुरुष ५१ बहुजन समाज पार्टी नेपाल -
नविन कुमार यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ३५ नेपाली काँग्रेस ७०२ विजयी
राजेन्द्र यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ६२ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ४३० -
राजेश्‍वर यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ६१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २१८ -
अमर नाथ ठाकुर वडा अध्यक्ष पुरुष ५९ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १३१ -
जासो कुमारी यादव वडा अध्यक्ष महिला ४८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ६९ -
विलेक्षण मंडल वडा अध्यक्ष पुरुष ४७ बहुजन शक्ति पार्टी १३ -
दिलिप कुमार मण्डल वडा अध्यक्ष पुरुष ४२ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी -
शकुन्तला सुडी महिला सदस्य महिला ५८ नेपाली काँग्रेस ६८६ विजयी
हिरा देवि यादव महिला सदस्य महिला ५२ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ४६८ -
प्रमिला देवी साह महिला सदस्य महिला ४५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २२३ -
रामपरि सदाय महिला सदस्य महिला ४३ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ६४ -
राम कुमारी मंडल महिला सदस्य महिला ५१ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी १७ -
राम रती देवी मण्‍डल महिला सदस्य महिला ५९ बहुजन शक्ति पार्टी १२ -
अमिरका देवि मंडल दलित महिला सदस्य महिला ४१ नेपाली काँग्रेस ६८१ विजयी
जगतारैन सदाय दलित महिला सदस्य महिला ४४ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ४७७ -
बेच्नी मण्‍डल दलित महिला सदस्य महिला ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २३६ -
सिया कुमारी मण्‍डल दलित महिला सदस्य महिला ४८ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ६५ -
सुरजी देवी सदा दलित महिला सदस्य महिला ३९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४४ -
परमेश्‍वरी देवी खत्वे दलित महिला सदस्य महिला ४८ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी १८ -
लालो देवी राम दलित महिला सदस्य महिला ४५ बहुजन शक्ति पार्टी १५ -
बिजय कुमार सिंह सदस्य पुरुष ५३ नेपाली काँग्रेस ६६६ विजयी
राम पृत राय अमात सदस्य पुरुष ६७ नेपाली काँग्रेस ६३७ विजयी
धर्मनाथ यादव सदस्य पुरुष ४० संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ४६५ -
राम उदगार यादव सदस्य पुरुष ३५ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ४४३ -
अनन्त नारायण सिंह सदस्य पुरुष ४६ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २४२ -
अरजी लाल राय सदस्य पुरुष ५१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २३० -
सुर्य नारायण सिंह सदस्य पुरुष ५३ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ८७ -
गंगा राम यादव सदस्य पुरुष ४५ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ५९ -
तेतरी कुमारी देवी यादव सदस्य महिला ४७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ४२ -
पलास वती यादवनी सदस्य महिला ६७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ३८ -
छेदी मण्‍डल सदस्य पुरुष ५५ बहुजन शक्ति पार्टी १३ -
ममता कुमारी यादब वडा अध्यक्ष महिला ३२ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ८९४ विजयी
राम औतार यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ६४ नेपाली काँग्रेस ५५५ -
राजेश कुमार यादव वडा अध्यक्ष पुरुष ३५ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २३४ -
सम्पैत तांती वडा अध्यक्ष पुरुष ५३ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) १३२ -
जय राम यादव वडा अध्यक्ष पुरुष २६ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ५२ -
झोली मोचि वडा अध्यक्ष पुरुष ५६ बहुजन शक्ति पार्टी -
ललिता यादव महिला सदस्य महिला ३४ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ८१९ विजयी
सिगार देवी यादव महिला सदस्य महिला ६८ नेपाली काँग्रेस ६५० -
बेबी यादव महिला सदस्य महिला ३१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) १९१ -
कल्याण देवी यादव महिला सदस्य महिला ३८ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) १०९ -
प्रमिला देवी चमार दलित महिला सदस्य महिला ३३ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९४० विजयी
राम सुनैर तत्‍मीनी दलित महिला सदस्य महिला ६२ नेपाली काँग्रेस ६२३ -
अरहुलिया देवी महरा दलित महिला सदस्य महिला ३१ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २०४ -
पवन देवी पासवान दलित महिला सदस्य महिला ५४ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ९८ -
सुनिता कुमारी मोची दलित महिला सदस्य महिला ३७ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ३५ -
उम्दा देवी मोची दलित महिला सदस्य महिला ४२ बहुजन शक्ति पार्टी -
विजय कुमार यादब सदस्य पुरुष ४० संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ८५६ विजयी
सियाराम यादव सदस्य पुरुष ६९ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ७४७ विजयी
बेदा नन्द यादव सदस्य पुरुष ५१ नेपाली काँग्रेस ५७४ -
रघु यादव सदस्य पुरुष ४६ नेपाली काँग्रेस ५३७ -
संजिप कुमार यादव सदस्य पुरुष २४ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २७५ -
जहर यादव सदस्य पुरुष ७९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) २१३ -
राम दयाल अमात सदस्य पुरुष ६९ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) १३३ -
किसुन सदाय सदस्य पुरुष ५७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) १०३ -
श्री नन्द यादब सदस्य पुरुष ३७ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ४३ -