सुदूरपश्चिम प्रदेश

‘स्कुल स्कुलमा प्रहरी’

हेटौँडा, २६ भदौ । यौनजन्य अपराधका घटना नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि ‘स्कुल स्कुलमा प्रहरी’ कार्यक्रम शुरु भएको छ ।
अपराध न्यूनीकरण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्