गण्डकी प्रदेश

स्थानीय निकायलाई १७ करोड वितरण

विराटनगर, २४ भदौ । जिल्ला समन्वय समिति मोरङले आफ्नो आम्दानीको १७ करोड जिल्लाका १७ स्थानीय निकायलाई वितरण गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको दोस्रोसभा बैठकले गत आवमा ढुङ्गागिटीब