प्रदेश – २

गाडी किन्न छुट्याएको रकमले नगरपालिकाले किन्यो रोलर र पानी ट्याङ्की