लकडाउनबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाए क्याबिनेट

२०७६ चैत ११ गते ७ दिनका लागि

२०७६ चैत १८ गते ७ दिनका लागि

२०७७ वैशाख ३ गते १२ दिनका लागि

२०७७ वैशाख १५ गते १० दिनका लागि

२०७७ वैशाख २५ गते ?

१ महिना अगाडि