सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा अक्सिजन उत्पादन लागि रकम प्रदान