डोटीका नौ स्थानीय तहमा अझै बनेन क्वारेन्टिन र आइसोलेशन