जात्रामय बन्यो भक्तपुर र थिमि, बिस्का जात्रामा हजारौँको भीड