हिमताल फुट्ने खतरा, सुरक्षित स्थानमा जान प्रशासनको सूचना

२ महिना अगाडि ७६१ खवरदाता