पर्यटकको रोजाइमा जुम्लाको डुडुल चैत्य

१७ दिन अगाडि