सुत्केरी हुँदा नगद उपहार, मृत्यु भए ऋण मिनाहा

१ महिना अगाडि ७६१ खबर