अबको दुई वर्षभित्रमा सबै नागरिकको पंहुचमा विद्युत् पुग्ने

५ महिना अगाडि