बाँकी कामको स्तरोन्नतिका कारण जुम्ला विमानस्थल २० दिन बन्द हुने

७ महिना अगाडि