गौमूल गाउँपालिकामा अस्थायी नून डिपो सञ्चालन

१० महिना अगाडि