आठराईत्रिवेनीको बजेट २९ करोड ९१ लाख ५९ हजार

१ वर्ष अगाडि ७६१ खवर डटकम

आठराईत्रिवेनी, ८ भदौ । ताप्लेजुङको आठराईत्रिवेनी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा २९ करोड ९१ लाख ५९ हजार रुपैयाँको वजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षक अन्र्तगत संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सम्पूर्ण अनुदानलाई भौतिक पूर्वाधार तथा वडाका योजना कार्यान्वयन गर्न विनियोजन गरिएको छ । यस शिर्षक अन्तर्गत संघीय सरकारबाट ९ करोड ९० लाख तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३३ लाख ३५ हजार गरी कूल १० करोड २३ लाख ३५ हजारको वजेट प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त आनुदान अन्र्तगत संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट प्रप्त अनुदान ४ करोड ४० लाख ३५ हजार मध्ये २ करोड ४९ लाख ७ हजार २ सय ८४ कार्यालयको चालु खर्च र बाँकी पँुजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडवाट प्राप्त अनुदान १ करोड २९ लाख ५३ हजार लाई गापाको विकासमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।