स्थानीय तहमा बारुणयन्त्रको अभाव, सर्वसाधारणलाई सास्ती

७ महिना अगाडि किरण ढकाल