पलाता गाँउपालिकाको बानजड बस्तीमा पानीको हाहाँकार

१४ दिन अगाडि प्रेम चौलागाँई (कालिकोट)