सुदूरपश्चिममा सवारी साधनवाट ४० करोड ४२ लाख राजश्व

१ वर्ष अगाडि ७६१ खबर डटकम

धनगढी, २२ असोज - सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक बर्षमा सवारी साधानवाट मात्र ४० करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन हुने अनुमान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समग्र प्रदेशमा राजश्वको स्थिती जानकारी गराउँदै यस्तो अवस्था प्रस्तुत गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा ३९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार सवारी साधनवाट सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने अनुमान छ । अन्य शिर्षक भन्दा सवारी कर बढी संकलन हुने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको हो ।

राजश्व संकलनको दायरा केदाउँदै प्रदेश सरकारले जनाए अनुसार दण्ड, जरिवाना, जफत लगायतका शीर्षकमा ३ करोड र अन्य विविध शिर्षमा करिव ६ करोड संकलनको अनुमान राखेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो दुई महिना अवधीमा सरकारले सवारी साधनवाट ४ करोड २५ लाख र घरजग्गा रजिष्टे«शनवाट ५ करोड भन्दावढी राजश्व संकलन भएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले सवारी, घरजग्गा रजिष्ट्रशन वाहेक प्रदेश सेवा शुल्क, कृषि, मनोरञ्जन, विज्ञापन, दण्डजरिवाना, जफतजस्ता शीर्षकमा राजश्व सङ्कलन भइरहेको जनाएको छ । यो संकलित राजश्व प्रदेश सरकार र यो प्रदेशमा रहेका स्थानीय निकायवीच बाँडफाँड हुने कानुनी व्यवस्था छ ।