सरकारी विद्यालयमा केही गरेर सिट नपाएमात्र निजीविद्यालयमा भर्ना गर्न पाउने प्रावधान ल्याउनुपर्छ

१ महिना अगाडि