पाख्रिबास नगरपालिकाको पूँजीगत बजेट ४० करोड

१ वर्ष अगाडि ७६१ खबर डटकम

धनकुटा, २१ असोज -धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का लागि पूँजीगत तर्फ ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छभनेनगरपालिकाले चालुखर्च तर्फ ३९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ करोड ३ लाख, आन्तरिक आय ८० करोड, नेपाल सरकारबाट प्रप्त सशर्त अनुदान १२ करोड ८९ लाख, रजिष्ट्रेशन बाँडफाँड र श्रोत बाँडफाँड ५ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान २३ लाख रहेको बजेटमा जनाएको छ ।

यस्तै, सडक बोर्ड नेपालबाट सशर्त कार्यक्रम बापत प्राप्त हुने २५ लाख, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड बाट प्राप्त हुने ५ करोड ९८ लाख, धरौटी सदर र अन्य ३ लाख, मर्मत सम्भार कोष ३ लाख, विपद व्यवस्थापन कोष १ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान १ करोड, सामाजिक सुरक्षा ४ करोड ५० लाख गरि कुल वार्षिक बजेट सिमा ३३ करोड ८० लाख रहेको छ ।