विचार

विघटनतर्फ विश्व व्यवस्था

वैशाख ५, (विचार)- विश्व व्यवस्था संरचनागत रूपमै कमजोर थियो । त्यसमाथि कोभिड–१९ को धक्काले देशहरूको संरक्षणवादी प्रवृत्ति र उग्रराष्ट्रवादलाई अझ उराल्नेछ ।