देउडा प्रतियोगिता सम्पन्न - अपाङ्गता भएकालाई सोलार वितरण

२० दिन अगाडि