पलाता गाँउपालिकाको बानजड बस्तीमा पानीको हाहाँकार

२३ दिन अगाडि प्रेम चौलागाँई (कालिकोट)