पलाता गाँउपालिकाको बानजड बस्तीमा पानीको हाहाँकार

३ महिना अगाडि प्रेम चौलागाँई (कालिकोट)