भक्तपुर औद्योगिक तथा व्यापार मेलामा अहिलेसम्म ३ लाख दर्शकको सहभागीता

७ महिना अगाडि हेमराज ढकाल